Kamerové systémy
Kamery

Realizujeme instalace a návrhy kamerových systémů.

V kamerových systémech, zkráceně nazývaných CCTV (Closed Circuit Television, neboli uzavřený televizní okruh), se setkáme s pojmem analogová a digitální technika.
Jedná se o CCTV systémy, kde je přenášen analogový signál a systémy, kde je přenášen digitální signál. U každého z těchto systémů je možné obrazy z kamer nahrávat na analogová, nebo digitální zařízení, ať už jsou to DVR rekordéry, nebo PC.

Kamerové systémy s analogovým přenosem signálu :

Tyto kamerové systémy pro přenos obrazu využívají koaxiální kabely s impedancí 75Ω. Obraz z kamer je v normě PAL, což nám umožňuje rozlišení maximálně cca 700 bodů horizontálně. Dále je nutné se vyvarovat vedení koaxiálních kabelů v souběhu se silovými vodiči, aby nedocházelo k nežádoucím jevům v obraze. Výhodou těchto systémů je jejich nižší pořizovací cena.

Kamerové systémy s digitálním přenosem signálu :

Tyto IP kamerové systémy nemají teoreticky žádné omezení v rozlišení obrazu. Tyto systémy pracují na principu přenosu obrazové signálu přes protokol TCP/IP po kabelech UTP. Po těchto kabelech mohou být kamery i napájeny přes PoE. Každá kamera má svou IP adresu a je tedy viditelná v počítačové síti. Nevýhodou těchto systémů je jejich vyšší pořizovací cena a potřeba datové propustnosti ve stávající počítačové síti.

Kamerové systémy HD-SDI :

Tyto systémy využívají koaxiálních kabelů pro přenos signálu, ale signál již je plně digitální a to až do Full HD kvality (720i/p 50(60)fps a při 1080i/p 25(30)fps). Výhodou je, že jsou cenově dostupnější než systémy s IP kamerami a je možné je použít i na již stávajících kabelech koaxiálních, tudíž v již stávajících analogových systémech není potřeba další kabeláže, ani jejich výměna a nahradí se pouze kamery analogové za kamery HD-SDI.